Missie:
In een tijd van door georganiseerdheid en perfectie weer ruimte creëren voor persoonlijkheid en emotie,  door speeltradities uit het verleden – toen het musiceren nog zoveel vrijer en expressiever was – te onderzoeken en in te passen in ons moderne musiceren.
Overdragen
Musiceren dat raakt, verrast en verbindt door de ‘zeggingskracht’,van de componist via de diepste, persoonlijke emoties en inzichten van de vertolker uit te dragen. dat leren we van het verleden. Zo worden de geglobaliseerde voorspelbare uitvoeringen voorkomen. Musiceren en muziekwetenschappelijk onderzoek gaan hand in hand en maken de beleving voor het publiek intens en bewogen.
Onderzoek
Joan Berkhemer werkt samen met jonge musicologen die met behulp van de modernste middelen de eerste historische muziekopnamen bestuderen en door hun analyses in een breed cultureel-historisch kader te plaatsen een inzicht geven in de veranderingen van de muziekbeoefening in de loop de laatste 130 jaar.
Leren van de geschiedenis om te ontdekken welke invloed de tijdsgeest heeft op het musiceren,
en zien welke verdwenen historische elementen van waarde kunnen worden geintergreerd in het moderne musiceren om tot een meer persoonlijk, gevoelvol muziekmaken te komen.
Inspiratiebron
Grote uitvoerende kunstenaars uit het verleden, met name het muzikale erfgoed van de dirigent Willem Mengelberg  zijn in het kader van het Mokum Symphony project een levende  inspiratiebron in de zoektocht naar de ingrediënten voor vrij spel met ruimte voor emotie en karakter.

Verschilldende generaties professionele musici Uitwisselen van kennis en ervaring, met overwegend jonge mensen die net hun studie hebben afgerond en hun plek zoeken, persoonlijk in de maatschappij en beroepsmatig, letterlijk een plek in een orkest of ensemble, werkervaring. En enkele oudere musici als ervaringsdeskundigen.

Musiceren en ondernemen Zelfredzaamheid is essentieel, deelnemende musici worden gestimuleerd bij te dragen aan de organisatie. Een essentiële ervaring voor iedereen en het levert ook een echt integrale samenwerking, echt samen een project optuigen. Een kernteam van musici werkt samen met het bestuur.

Mokum Symphony is een initiatief van Joan Berkhemer

Hierboven kunt u de video bekijken van Ludwig von Beethoven Ouverture Coriolan op.62, waarmee het concert van 28 mei 2016 begon.

De romantische Mattheus Passion is in aantocht, lees meer

CD bestellen met live opname van concert 28 mei 2016